به پیشنهاد دبیر انجمن و طی حکمی از طرف ریاست انجمن ملی ماساژ جنـاب آقای دکتر فرشید طهماسبی (مدیرکل محترم امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان) به عضویت هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ منصوب گردیدند.