دفتر نمایندگی اهواز

.دفتر نمایندگی بانوان خدمات ماساژ انجمن ملی ماساژ در شهر اهواز افتتاح شد

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهرستان اهواز به مسئولیت خانم نجمه کلاه کج فعال شد، ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر و تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.