بیست و پنجم شهریورماه(شانزدهم سپتامبر)روز جهانی حفظ لایه اوزون

لایه اوزون سپر حفاظتی میان انسان و پرتو فرابنفش است که

موجب ادامه زندگی بر روی کره زمین می‌شود و نابودی آن به منزله نابودی حیات انسان ها است

بیاییم از این سپر به خوبی محافظت کنیم.

   انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران بیست و پنجم شهریورماه(شانزدهم سپتامبر)روز جهانی حفظ لایه اوزون را گرامی میدارد .