هشتم سپتامبر (17 شهریورماه) روز جهانی مبارزه با بی سوادی

هشتم سپتامبر (17 شهریورماه) روز جهانی مبارزه با بی سوادی

وقتی چیزی یاد می گیری برای همیشه آزادی

 هشتم سپتامبر برابر با ١٧ شهریور ماه روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی ملل‎ متحد «یونسکو» در سال ۱۹۶۵ میلادی این روز را به ابتکار و پیشنهاد ایران، روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی نامگذاری کرد و دلیل این نامگذاری نشان دادن اهمیت سواد برای افراد و جوامع بود.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران