دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – بیست و هفتم شهریورماه 98

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) بیست و هفتم شهریورماه 98

دوره  ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و هفتم شهریورماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.