چهارصد و سیزدهمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.