چهارصد و یازدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه سه – ششم تیرماه

چهارصد و یازدهمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه ششم تیر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2018-07-14T11:41:33+04:30
Go to Top