۱۲ آذر روز جهانی لغو برده داری

۱۲ آذر روز جهانی لغو برده داری

در سال ۹۶۰ میلادی، دوم دسامبر از سوی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۳۱۷/۴، به‌عنوان «روز لغو برده‌ داری در دنیا» نام‌گذاری شده است.

محور اصلی و هدف تعیین چنین روزی به عنوان روز الغای برده‌داری، از بین بردن انواع شیوه‌های برده‌داری نوین از جمله قاچاق انسان، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، کار اجباری کودکان، ازدواج اجباری و استفاده اجباری از کودکان در مخاصمات مسلحانه عنوان شده است.

انجمن ملی ماساژ