۱۰ دسامبر برابر با 19 آذر روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در ۱۰ دسامبر برابر با 19 آذر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر پایه و اساس حقوق انسانی شناخته شد. حقوقی همچون آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و زبان، برابری جنسیتی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، که بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌ها است.

انجمن ملی ماساژ