انجمن ملی ماساژ در نظر دارد جهت ارتقاء سطح فنی تکنسین های خود دوره تخصصی ماساژ  حرکت اصلاحی (یومیهو)را در تاریخ دهم مردادماه سال جاری بمدت دو روز فشرده برگزار نماید.

این دوره شامل آموزش:

  • /مبانی مهارتهای حرکات اصلاحی
  • آشنایی با بیومکانیک حرکتی ستون فقرات
  • آشنایی با آناتومی لگن خاصره
  • آموزش تکنیک های کاربردی ماساژ یومیهو میباشد

مهلت ثبت نام وارسال مدارک:  تا پایان وقت اداری سوم مردادماه بوده و تمدید نخواهد شد.

ضمنا پذیرش این دوره به تعداد دوازده نفر محدود میباشد.

ساعت تماس:۱۰صبح ١٧عصر