دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) و دوره توانبخشی(تای) انجمن ملی ماساژ در مورخه دهم مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.