تولد حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد

یازدهم دی ماه روز تولد حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد.

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد،

آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود،

ملائک تو را می ستایند

انجمن ملی ماساژ

2020-02-25T10:30:31+03:30