یازدهم دی ماه روز تولد حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد.

یازدهم دی ماه روز تولد حضرت زینب و روز پرستار گرامی باد.

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد،

آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود،

ملائک تو را می ستایند

انجمن ملی ماساژ

بازدیدها: 12

2020-01-01T10:32:25+03:30