دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی (کاپینگ تراپی) انجمن ملی ماساژ – سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷

دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی(کاپینگ تراپی) انجمن ملی ماساژ در مورخه سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2018-08-10T21:21:07+04:30
Go to Top