چهارصد و نهمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.