چهارصدو شصت و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ هجدهم دی  ماه ۹۸

چهارصدو شصت و یکمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه هجدهم دی ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.