این کنگره بین المللی که در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ مارچ ۲۰۱۷ در شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده برگزار گردید، شاهد حضور برترین متخصصین از سراسرجهان بود.
این کنگره بررسی توسعه علم کایروپراکتیک در جهان را مد نظر قرار داد و انجمن ملی ماساژ تنها نمایندگی این فدراسیون در ایران به این کنگره دعوت شده بود.