طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی از نخبگان ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند.