پنجاه و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.