ولادت حضرت ابوالفضل(ع)

مبارک باد نورانیت خانه هایی که در سایه شمع وجود جانبازان، ذرّه ذرّه به آسمان نزدیک تر می شوند.

دهم فروردین ماه ولادت حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز مبارک باد.

انجمن ملی ماساژ