ولادت امام حسین ( ع ) و روز پاسدار

روز پاسدار ، یادآور عزم غرورآفرین فهمیده های مکتب واندیشه حسین ( ع ) است .

نهم فروردین ماه ولادت امام حسین ( ع ) و روز پاسدار مبارک باد .

انجمن ملی ماساژ