گفتم که خدا مرا مرادی بفرست
توفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرست
فرمود که با زمزمه یا مهدی
نذر گل نرگس صلواتی بفرست

میلاد صاحب الزمان (عج) و نیمه شعبان بر هم میهنان عزیزمان مبارک باشد