سپاسگزار معلمی هستیم که اندیشیدن را به ماآموخت ، نه اندیشه ها را . . .

به پاس خدمات شایان و ارج نهادن به مقام والای معلمان، سازمان یونسکو 5 اکتبر را روز جهانی معلم نام گذاری نموده و سالانه از این روز در اکثر کشور های جهان از شأن، مقام و زحمات معلم که در راستای آموزش و پرورش نسل آینده کشور های شان متقبل میشوند تقدیر بعمل می آورند.