انجمن ملی ماساژ در نظر دارد دوره تخصصی ماساژ توانبخشی را در تاریخ نهم خردادماه جاری بمدت دو روز فشرده برگزار نماید،
این دوره شامل آموزش:
/مبانی واصول مهارتهای توانبخشی
/آشنایی با عملکرد فیزیولوژیک ماساژ توانبخشی
/آشنایی با نقاط فشاری و کانالهای انرژی (مریدین ها)
/آموزش کامل تکنیک های فشاری و کششی
/ آموزش تکنیک های کاربردی ماساژ عمقی تای میباشد
مهلت ثبت نام وارسال مدارک: تا پایان وقت اداری دوم خرداد ماه بوده و تمدید نخواهد شد
ضمنا پذیرش این دوره به تعداد دوازده نفر محدود میباشد
ساعت تماس:۱۰صبح ۱۷ عصر