آموزش ماساژ کودک و تاثیر آن بر درمان اوتیسم

آموزش ماساژ درمانی کودک و تاثیر آن بر بیماران اوتیسم

روش های سنتی و غیر سنتی بسیاری برای درمان اوتیسم بررسی شده است که هیچکدام موثر واقع نشده است. برخی داروها، تقلید رفتار والدین و اصلاح رفتار در ساختار محیط تا حدودی مفید بوده است . در این مقاله  به بررسی و راه آموزش ماساژ کودک و تاثیر آن بر بیماران اوتیسم میپردازیم.

تحقیقات زیادی حاکی از آن است که ماساژ درمانی در کنترل رفتار هایی همچون لمس گریزی، جهت گیری به سمت اصوات، رفتار های کلیشه ای و برقراری ارتباط با دیگران در کودکان مبتلا به اوتیسم مفید بوده است.

امروزه فواید ماساژ درمانی در بسیاری از بیماری ها و اختلات به اثبات رسیده و بسیار کاربرد دارد. در ادامه به معرفی ماساژ کودک  و تاثیر آن بر درمان اوتیسم می پردازیم.

ماساژ کودک چیست؟

برقراری ارتباط پوستی مادر و فرزند، همواره بهترین راه ایجاد حس امنیت، رشد روانی -عاطفی و تکامل در نوزادان و کودکان بوده است.

ماساژ کودک شامل ماساژ سر، ماساژ فک ها، کشیدن پیشانی، ماساژ شقیقه ها، ماساژ استخوان های بالا و پایین گونه، ماساژ گوش ها و چانه، ماساژ شکم، ماساژ پاها و …. میباشد.

تاثیر ماساژ کودک بر درمان اوتیسم:

بر اساس مقاله ای که در مجله اوتیسم و اختلالات رشدی به چاپ رسیده است، ماساژ درمانی تاثیرات چشمگیری در رفتار های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته است.

در این تحقیق 12 کودک با رنج سنی 3 تا 6 سال به صورت انتخاب تصادفی به دو گروه “ماساژ درمانی” و گروه “کنترل توجه به خواندن” تقسیم شدند.

والدین در گروه ماساژ درمانی توسط متخصص ماساژ آموزش دیدند تا کودکان خود را 15 دقیقه قبل از خواب و به مدت یک ماه، ماساژ دهند. والدین در گروه دیگر موظف به خواندن داستان هایی از کتاب دکتر Seuss بودند.

در گروه ماساژ درمانی، از والدین خواسته شد تا به ترتیب بازوها، دست ها، پاها و کمر کودک را ماساژ دهند.

در گروه کنترل توجه به خواندن، والدین هر شب یک ربع قبل از خواب برای کودک خود داستان می خواندند.

کودکان در روز اول و آخر آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان تغییرات در آن ها مشخص گردد.

نتایج آزمایش

در این آزمایش، پنج متغیر مورد بررسی قرار گرفتند:  شاخص بیش فعالی، شاخص بی قراری، شاخص رفتار های عاطفی، شاخص جهانی و شاخص عدم توجه.

بر اساس بازخورد کودکان به هر یک از موارد بالا نمراتی به ترتیب زیر به رفتار های آن ها داده شد.

  • بدون هیچ بازخورد=0
  • بازخورد کم=1
  • بازخورد خوب=2
  • بازخورد عالی=3

براساس نمره ی والدین، مشاهدات در کلاس و فضای بازی و الگوی خواب کودکان در این مدت، تاثیر ماساژ درمانی کودک بر روی بیش فعالی، عدم مسئولیت پذیری و رفتار های تیک گونه و اختلالات خواب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق، بهبود رفتار های کودکان گروه ماساژ را در موارد فوق تایید می کند.

منبع: Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 31, No. 5, 2001

انجمن ملی ماساژ تنها نماینده رسمی فدراسیون بین المللی، برگزارکننده کلاس های تخصصی ماساژ و ارائه دهنده مدارک معتبر بین المللی در ایران می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با  انجمن ملی ماساژ تماس حاصل کنید.

نحوه درمان اوتیسم با ماساژ

چگونه ماساژ برای درمان اوتیسم را بیاموزیم؟

آیا ماساژ روی بیماری تاثیر دارد؟

آخرین مطالب آموزشی