همزمان با عید قربان دلت را قربانی محبت ،عشق ،صمیمیت و مهربانی دوستان کن.

عید سعید قربان بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد