به گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ و پیرو مذاکره دبیر علمی همایش با معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده دکتر شریعتی سرکار خانم دکتر مهری چنگی آشتیانی و تفاهم نامه انجام شده، دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی حمایت رسمی و علمی خود را از همایش ملی ماساژ اعلام نموده و اساتید بزرگوار این دانشگاه در کمیته های علمی و داوری همایش حضور خواهند داشت.