طرح فاصله گذاری کارمندان انجمن ملی ماساژ

انجمن ملی ماساژ با آرزوی سلامتی برای هم وطنان محترم و عزیزمان و با رعایت کلیه نکات فاصله گذاری و اصول بهداشتی در بخش امور اداری با یک سوم کارمندان به صورت چرخشی جهت انجام امور اداری و پاسخگویی به متقاضیان محترم شروع به فعالیت نموده است.

جهت اطلاعات بیشتر از ساعت 10:00 الی 14:00 با شماره های زیر تماس بگیرید.

021-44441946

021-46010205-9

انجمن ملی ماساژ