دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ – سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷

دوره تخصصی ماساژصندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2018-08-10T21:22:23+04:30
Go to Top