سمینار تخصصی رفلکسولوژی در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی با حضور دبیر انجمن ملی ماساژ دکتر علی دانش و جمعی از اعضاء کادر فنی و تکنسین های انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.