حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه
نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را تبریک عرض می نماییم.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران