صلح، نماد نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است و جمعیت هلال احمر پیام آور این الگوی ارزشمند در عرصه بین المللی و گویای حقِ حیات قائل شدن برای هر ایده و عقیده ای است.

۱۸ – ۲۴اردیبهشت، هفته هلال احمر و صلیب سرخ گرامی باد