۱۱ اردیبهشت – روز جهانى کارگر گرامی باد

روزِ جهانیِ کارگر یا روزِ کارگر International Workers’ Day یک جشن و مراسمی کارگری و از سویِ طبقاتِ کارگر است که هر ساله در روزِ اولِ ماهِ مِه برگزار می‌شود. ده‌ها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای مختلف مراسم ویژه برگزار می‌شود.