روز ۲۹ اسفندماه  روز ملی شدن صنعت نفت

روز ملی شدن نفت

روز ۲۹ اسفندماه  روز ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان بود.

انجمن ملی ماساژ

بازدیدها: 4

2020-03-19T17:49:57+03:30