روز مامایی مبارک

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست

دیدن زیباترین اشکها و دلنشين ترین لبخندهاست

مامایی لمس ثانيه های با شکوه یک تولد است

در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است

مامایی چيزی نيست به جز عشق

شانزدهم اردیبهشت (پنجم می) روز  جهانی ماما مبارک

انجمن ملی ماساژ