۲۴ مارس ( پنجم فروردین ) روز جهانی سل

روز جهانی سل هر ساله در تاریخ ۲۴ مارس (پنجم فروردین ) روزی است كه )رابرت کخ )باکتری توبرکلوزیس را کشف کرد، گرامی داشته می‌شود. این روز فرصتی برای بالا بردن آگاهی در مورد پیامدهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی سل و حمایت از تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن آن است.

انجمن ملی ماساژ