هفدهم فروردین ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان

جوانی، بهاران زندگانی و ارزشمندترین هدیه ای است که دست روزگار تنها یک بار فرصت بهره گیری از آن را به آدمی می بخشد. نشاط و شادابی،تحرک و قدرت و انگیزه های بلند رویش و پویش، ره آورد بوستان جوانی است

هفدهم فروردین ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد

انجمن ملی ماساژ