روز جهانی سندروم داون

۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) روز جهانی سندروم داون

از سال ۲۰۰۵ سازمان ملل ۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) را روز سندروم داون نامیده است. در جهانی که تبعیض‌های نژادی، قومی و جنسیتی بی‌داد می‌کند، شاخص‌ترین ویژگی افراد داون، صداقت، مهربانی و شادکامی است.

انجمن ملی ماساژ

بازدیدها: 5

2020-03-22T18:23:28+04:30