۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) روز جهانی سندروم داون

از سال ۲۰۰۵ سازمان ملل ۲۱ مارس (دوم فروردین ماه) را روز سندروم داون نامیده است. در جهانی که تبعیض‌های نژادی، قومی و جنسیتی بی‌داد می‌کند، شاخص‌ترین ویژگی افراد داون، صداقت، مهربانی و شادکامی است.

انجمن ملی ماساژ