۱۹ آذر ۱٣٨۶، ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، پنجاه و نهمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. جامعه جهانی هر سال این روز را به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی می دارد. در سراسر جهان، دهم دسامبر هر سال مناسبتی است تا وضعیت حقوق بشر در هر کشور بررسی شود.