روز جهانی بهداشت

هر فردی اگر بخواهد زندگی باکیفیتی داشته باشد ناگزیر باید به سلامت فردی و حتی اجتماعی توجه داشته باشد. این موضوع آنقدر بااهمیت است که سازمان بهداشت جهانی هر سال (7 آوریل مصادف با 19  فروردین) را به عنوان روز بهداشت و سلامت در نظر گرفته است.

روز جهانی بهداشت گرامی باد

انجمن ملی ماساژ