نوزدهم آگوست (بیست و نهم مردادماه) روز جهانی انسان دوستی نام گذاری شده است.

این روز را برای تمامی افراد فداکار که جان خود را برای کمک به افراد آسیب دیده در قلب بحران در خطر می اندازند گرامی می داریم.