مدرک ماساژ

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)- هفتم خردادماه 99

دوره ماساژ رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه هفتم خردادماه 1399با رعایت پروتکل بهداشتی در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.