انجمن ملی ماساژ در نظر دارد جهت ارتقاء سطح فنی تکنسین های خود دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی (کاپینگ تراپی) را در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۷بمدت دو روز فشرده برگزار نماید، این دوره شامل آموزش:

  • آشنایی با تاریخچه کاپینگ تراپی و انواع آن
  • آشنایی با لوازم ماساژ بادکش
  • آشنایی با تکنیک های درمانی ماساژ بادکش
  • آشنایی با اصطلاحات ماساژ کاپینگ
  • آموزش تکنیک های عملی ماساژ بادکش
  • آموزش أصول صحیح وتیپ شناسی جهت تسریع روند بهبود بیماریها