درباره انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

انجمن  ملی ماساژ تشکلی دارای شخصیت حقوقی که به منظور برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت ، کنترل ، ارزیابی و اجرای قوانین و مقررات خاص بر اساس اصول و مقررات اتحادیه بین المللی ماساژ-IMMU فعالیت می نماید. و بالاترین مرجع ذیصلاح فنی رشته مربوطه در سطح کشور می باشد و تمامی مراکز و مجامع تخصصی ماساژ را در بر می گیرد.

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران، بعنوان متولی ذیصلاح فعالیت در حوزه های تخصصی ماساژ از سال ۱۳۸۲ به نمایندگی از اتحادیه بین المللی ماساژ-IMMU فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نموده و با برگزاری بیش از 600 دوره آموزشی در سبک های متعدد ماساژ، مطابق با ساختار آموزشی و استانداردهای علمی فدراسیون بین المللی ماساژ و تربیت بیش از 5000 تکنسین ماساژ و همچنین ارائه ۳۰ نمایندگی مرکزی و ۸۰ روش ماساژ در سطح کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی و ارایه خدمات ماساژ طبق قواعد علمی و فنی اتحادیه بین المللی ماساژ و در چارچوب قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی، گام موثری در راستای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اقتصادی میهن عزیزمان بواسطه ی توسعه ابعاد علمی و اجتماعی هنر ماساژ و گسترش فرهنگ سلامت عمومی و همچنین توسعه ابعاد و ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، برداشته است.

0
آغاز فعالیت
0
دوره آموزشی
0
تکنسین ماساژ
0
روش ماساژ

شایان ذکر است در پی فعالیتهای ارزنده عوامل کمیته ی آموزش و پژوهش انجمن ملی ماساژ، جهت بومی سازی ساختار آموزشی و تعریف سیلابس های درسی بر اساس منابع و مآخذ علمی اتحادیه بین المللی ماساژ-IMMU، سرانجام در سال ۱۳۹۱ عقد تفاهم نامه همکاری انجمن ملی ماساژو دانشگاه جامع علمی و کاربردی، منجر به شکل گیری رشته تحصیلی ماساژبه عنوان یک گرایش تحصیلی مستقل در مقطع کارشناسی گردید.