ماه رمضان 99

حلول ماه رمضان مبارک

ماه رمضان ماه تقویت اراده و آزادی از زنجیرهای درونی است و این آرمان مقدس در پرتو عبادت خالصانه و روزه داری حقیقی دست یافتنی است.

امیدوارم برآن باشیم در این ماه عزیز فرصت را غنیمت شمارده و از لحظه لحظه توفیق درک ماه شریف رمضان غافل نشویم.

حلول ماه مبارک رمضان بر شیعیان جهان گرامی باد.

انجمن ملی ماساژ