شصتمین دوره تکنسین درجه دو انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2018-08-12T15:03:56+04:30
Go to Top