انجمن ملی ماساژ در نظر دارد دوره تخصصی ماساژ توانبخشی را در تاریخ دهم مردادماه سال جاری بمدت دو روز فشرده برگزار نماید،

این دوره شامل آموزش:

  • مبانی واصول مهارتهای توانبخشی
  • آشنایی با عملکرد فیزیولوژیک ماساژ توانبخشی
  • آشنایی با نقاط فشاری و کانالهای انرژی (مریدین ها)
  • آموزش کامل تکنیک های فشاری و کششی
  • آموزش تکنیک های کاربردی ماساژ عمقی تای میباشد

مهلت ثبت نام وارسال مدارک:  تا پایان وقت اداری سوم مردادماه بوده و تمدید نخواهد شد.

ضمنا پذیرش این دوره به تعداد دوازده نفر محدود میباشد.

ساعت تماس:۱۰صبح ۱۷ عصر