تخفیف ویژه 50 درصد برای همه دوره های آموزش ماساژ

تخفیف ویژه دوره های آموزشی انجمن به دلیل استقبال گسترده تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

انجمن ملی ماساژ برگزار کننده کلیه دوره های آموزش ماساژ تکنسین درجه 3 ، تکنسین درجه 2، ماساژ رفلکسولوژی ، ماساژ کودک، طب سنتی ، توانبخشی و حرکت اصلاحی

برای اطلاعات از دوره ها تماس بگیرید.

021-44441946

انجمن ملی ماساژ