جشنواره نوروزی ماساژ

انجمن ملی ماساژ به مناسبت عید نوروز تخفیف 50% برای شرکت در دوره های تکنسین درجه سه با تعداد محدود در نظر گرفته است.

جهت شرکت در دوره ها و کسب اطلاعات و تخفیفات با شماره های زیر تماس بگیرید:

09195518023           0919-5515397

انجمن ملی ماساژ