بیست پنجم نوامبر (چهارم آذرماه) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

شرمگینم در دنیایی زندگی می‌کنم که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید تلاش کرد!  کاش این خشونت همانقدر که بعضی انکارش می‌کنند، واقعا وجود نداشت.

باورش سخت است که بعد از چندهزار سال تمدن، بشر هنوز علیه خودش مکرراً دست به خشونت می‌زند. آیا ما اشرف مخلوقاتیم؟